Slovenski eRačun

Opis storitev elektronske izmenjave ZZInet


Omrežje elektronske izmenjave ZZInet že vse od 1999 partnerjem omogoča varen ter zanesljiv prenos elektronskih dokumentov skladno z EDI (Electronic data interchange) zahtevami ter standardi.

ZZInet zagotavlja izmenjavo eRačunov ter možnost brezplačnega prevzema in hrambe eRačunov za vse uporabnike (e-Nabiralnik/BizBox, Pantheon/Datalab,…). Omogočena je tudi izmenjava eRačunov s partnerji v drugih omrežjih v Sloveniji ter tujini (omrežje izmenjave eRačunov javne uprave RS – UJPnet, omrežje izmenjave eRačunov Slovenskih Bank,..).

 Izmenjava v omrežju ZZInet je mogoča preko različnih vmesnikov kot so spletni vmesnik - eNabiralnik (navodila za uporabo) ali pa brezplačnega namiznega odjemalca - ZZIconnect (navodila za uporabo). Pričetek uporabe ZZInet omrežja je enostaven in prijazen uporabnikom. Vsak potencialen uporabnik se lahko sam prijavi in začne z uporabo omrežja.

Ker omrežje ZZInet zagotavlja storitve z dodano vrednostjo (konverzije dokumentov med različnimi standardi in oblikami, vsebinske kontrole, nadzor izmenjave,..) se vsak izdajatelj eRačuna lahko odloči za svojo obliko eRačuna in mu ni potrebno skrbeti kako in v kakšni obliki bodo njegove eRačune sprejemali ostali partnerji. Na željo uporabnika se lahko v omrežju med samo izmenjavo dokumenta izvedejo potrebne konverzije, kontrole ter arhiviranje sporočil.

Izmenjava dokumentov preko omrežja ZZInet je varna. ZZInet omogoča partnerjem uporabo digitalnih potrdil ter omogoča zagotavljanje zaupnosti in celovitosti izmenjanih sporočil. Pošiljatelj sporočila je o dostavi obveščen s povratnico.

Uporabniki ZZInet lahko komunicirajo s partnerji v ZZInet in drugih omrežjih. 

 • Direktno več kot 500 podjetij v ZZInet omrežju  
 • Javne organizacije poveznih v ZZInet omrežje (omrežje Uprave za javna plačila - UJPnet, Carinska uprava Slovenije,Črne Gore, Hrvaške in Makedonije, Statistični urad RS, ZZZS, Finančna agencija republike Hrvaške – FINAnet),  
 • Povezana/partnerska omrežja
  • UJPnet,
  • Bančni kanali Slovenskih bank,
  • FINAnet,
  • EBAnet,
  • Panteon.net,
  • GXS,
  • x.400 INTERNATIONAL, …

Omrežje ZZInet je odprto in prilagodljivo. Vsem uporabnikom je v ZZInet omrežju že vnaprej zagotovljena podpora določenim procesom, dokumentom in komunikacijskim potem. Na željouporabnikov se lahko posameznim partnerjem prilagodi tako procese, kot tipe dokumentov in vsebino.

Podprti so naslednji procesi izmenjave/ePoslovanja med partnerji

 • E-izmenjava in distribucija eRačunov ,
 • Elektronsko naročanje trgovskega blaga – trgovci (Tuš, Mercator, Spar,…) ,
 • Elektronsko naročanje/dobava v proizvodnih podjetij ,
 • Logistika v cestnem, železniškem, ladijskem ter letalskem transportu,
 • Zunanja trgovina in e-Carinjenje(ICS, ECS, AIS, AES, NCTS),
 • Poročanje Intrastat,
 • Izmenjava v zdravstvu - ZZZS,
 • Osveževanje katalogov artiklov po standardu GS1,…

Podprti so različni standardi dokumentov

 • Slovenki eSlog Standard vključno z v1.6 (račun, naročilo, potrdila, dobavnica, ..)
 • GS1 standarde EANCOM in BMS (račun, naročilo, potrdila, dobavnica, ..)
 • UN/EDIFACT (???)
 • Hrvaški UBL standard (račun)
 • Odette standardi (račun, naročilo, potrdila, dobavnica, ..)
 • Lastni tipi dokumentov podjetij različnih formatov(TXT, XML, PDFa, XLS,…)

 Podprte so tudi različne komunikacijskih poti in vmesniki 

 • Brezplačni namizni odjemalec ZZIconnect (avtomatizirano poslovanje in povezava z lokalnim okoljem)
 • Brezplačni spletnivmesnik - eNabiralnik
 • Spletne storitve z varnimSOAP protokolom omogočajo vse funkcije za integracijo v lokalne rešitve (Datalab/Pantheon, …)
 • Povezovanje preko različnih protokolov 
  • B2B komunikacijski protokoli: Spletne storitve (SOAP), S/FTP/S, HTTP/S, AS2, SMTP…
  • EAI sporočilne platforme: IBM WebSphere MQ, Oracle AQ, Microsoft MSMQ…
  • Mobilne platforme: SMS/MMS, ……

Pripeti dokumenti

ROSE – Readiness Of Slovenian E-Invoicing

Namen ukrepa ROSE “Readiness Of Slovenian E-Invoicing” je uveljavitev eRačuna v skladu z novo sprejetim evropskim standardom (EN 16931) o elektronskih računih do konca maja 2018 v javnem sektorju in gospodarstvu. 

Ukrep ROSE podpira in sofinancira Evropska komisija preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). CEF Telecom je ključni instrument EU za podporo čezmejnim stikom med javnimi upravami, podjetji in državljani, preko uporabe digitalne storitvene infrastrukture in širokopasovnih omrežij. Podprti ukrep bo prispeval k ustvarjanju evropskega ekosistema medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev, ki odlikujejo enotni digitalni trg ter podpiral nadaljnji razvoj sistema e-računov v Sloveniji in skrbel za njegovo uskladitev z zakonodajo Evropske unije s ciljem digitalizacije javnih naročil.

 

Izvajalci ukrepa ROSE

 

·         Uprava Republike Slovenije za javna plačila – UJP

·         Gospodarska zbornica Slovenije – GZS

·         Center za evropsko prihodnost – CEP

·         Moj denar IT d.o.o.

·         ZZI d.o.o.

 

Evropska direktiva 2014/55/EU

 

Evropska direktiva o prejemanju e-računov pri javnem naročanju (2014/55/EU) zavezuje zavezance za javno naročanje (proračunski uporabniki in drugi izvajalci javnih storitev, ki opravljajo dejavnosti na infrastrukturnem področju), da od 28. 11. 2018 sprejmejo e-račun, če je izdan v evropskem standardu.

 

Države EU in Evropska komisija so evropski standard za e-račune uvedle v odziv na raznolike formate e-računov, ki se uporabljajo v državah EU. Raznoliki formati so namreč privedli do nepotrebne zapletenosti in visokih stroškov za gospodarske subjekte in javne institucije in preprečevali, da bi elektronski računi tekoče krožili znotraj EU.

 

Uvedba enotnega evropskega standarda bo omogočila, da se bodo e-računi nemoteno izmenjevali znotraj EU kar bo prispevalo k širši uporabi e-računov in vplivalo na utrjevanje delovanja Enotnega digitalnega trga EU.

 

Tehnične rešitve

 

 • Vzpostavitev slovenskega registra prejemnikov e-računov, v katerem bodo evidentirani prejemniki e-računov ter način in pot prejema e-računov.
 • Sprejem novega nacionalnega standarda za e-račune eSLOG 2.0, ki bo usklajen z evropskimi standardi.
 • Nadgradnja vstopne točke za e-račune pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila za prejemnike, ki so proračunski uporabniki.
 • Vzpostavitev ekosistema za prejem e-računov za izvajalce javnih storitev, ki niso proračunski uporabniki.
 • Izgradnja platforme za prevajanje in prejem e-računov poslanih v evropskem standardu.

 

Pozitivni učinki

 

 • Racionalizacija in poenostavitve e-poslovanja v EU.
 • Avtomatizacija poslovanja z e-računi.
 • Zmanjševanje ogljičnega odtisa z brezpapirnim poslovanjem.
 • Povečevanje transparentnosti poslovanja in zmanjšanje tveganj za nepravilno porabo javnega denarja.
 • Odpiranje trgov javnih storitev v EU in večja konkurenčnost.
 • Cenejše in bolj kakovostne javne storitve za državljane Slovenije/EU.
 • Povezovanje institucij, državljanov in narodov Evrope zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja, blaginje, ustvarjanja delovnih mest in izboljšanja življenja.

E-računi predstavljajo jasen primer, kako digitalne inovacije prinašajo merljive koristi pri učinkovitosti in varčnosti za javno upravo, državljane in podjetja širom Evrope. Digitalne tehnologije spreminjajo naš svet. Čas je, da enotni evropski trg prilagodimo digitalni dobi.

  

Izobraževanja


Od septembra 2017 do maja 2018 bodo organizirana različna izobraževanja, usposabljanja in konference za vse deležnike z namenom seznanjanja glede uvedbe evropskega standarda ter izobraževanja in usposabljanja za uporabo tehničnih rešitev.  

 Več informacij: www.roseslovenia.eu