Slovenski eRačun

Za uporabnike eRačuna


V sodobnem svetu že prevladuje informacijska ter mobilna tehnologija tako pri poslovanju s fizičnimi ter pravnimi osebami kot javnimi organizacijami. Zato je nujno, da temu prilagodimo tudi poslovanje, ki je lahko enostavnejše, cenejše, ekološko, hitrejše ter predvsem prijaznejše do uporabnikov.

Račun je eden od pomembnih dokumentov s katerim imamo opraviti vsak dan in je pomemben pri zagotavljanju poslovanja v vsakem okolju. V Sloveniji imamo potrebno zakonodajo za ePoslovanja z računi že več kot 10 let, podjetja že več kot pet let izdajajo eRačune, veliko je eRačunov prilagojenih aplikacij za podjetja in uporabnike. Tukaj smo se združili, da uporabnikom poenostavimo poslovanje, povečamo informiranost ter približamo končnim uporabnikom informacijsko podporo za eRačune.

Zakaj e-račun?

Elektronski račun je ceneje izdati in distribuirati, enostavneje je nadzirati njegovo pravilnost, prevzem je lahko avtomatski in dostava je lahko na več naslovov v poljubni obliki in različnih medijih. Po prevzemu pa je mogoče tudi enostavno plačilo brez pretipkavanja.

Same prednosti so jasne, če pa so še aplikacije za pripravo,prevzem, hrambo, upravljanje financ in plačilo prijazne in koristne pa še toliko bolje.Javna uprava naj bi prihranila več milijonov z odpravo papirja in avtomatizacijo poslovanja z eRačuni. Zakaj ne bi še vi?

Kako do e-računa?

Izdajatelji e-računa (DOBAVITELJ), je lahko vsakdo. Račun lahko pripraviš v excelu ali WORD urejevalniku, lahko uporabite zato prilagojene aplikacije, če ste podjetje večina ERP sistemov že zagotavlja pripravo pravilnik datotek in PDF izpisov. Kaj torej mora narediti vsak pošiljatelj ob pripravi pravilnega datoteke računa.

 • Priprava dokumenta eRačuna v poljubnem formatu (eSlog, PDF,…),
 • Podpis dokumenta,
 • Priprava pisma (pošte) z naslovom (ovojnico) ,
 • Pošiljanje dokumenta po elektronski poti (ponudniki eIzmenjave, ePošta, eBančni kanali,…)
 • Prejem potrdila o dostavi ali prevzemu Računa.

Prejemnik eRačuna (KUPEC) je skoraj vsaka odrasla oseba in organizacija. Račun lahko prejme v poštni nabiralnik, eBanko, eNabiralnik elektronske izmenjave ali v lastno aplikacijo ali ERP. Vse poti so možne in le od prejemnika je odvisno kako bo prejemal račune. Lahko se pa zgodi da bo pošiljatelj pričakoval tudi potrdilo o prevzemu kar pomeni, da bo prejemnik moral poskrbeti za povratno informacijo. Kaj torej mora zagotoviti prejemnik in kaj verjetno poenostavi njegovo poslovanje:

 • Izdajatelju mora zagotoviti eNaslov na katerega bo prejemal eRačun (ePošta, ponudniki izmenjave, TRR pri banki,…). Naslov mora uporabljati in ga pregledovati.
 • Račun mora prejeti v sebi razumljivem formatu, da ga lahko uporabi, pregleda in razume (vizualizacija, strukturirana obika,..)  
 • Mora imeti možnost avtentikacije izdajatelja ter veljavnostRačuna (preko e-podpisa, poti izmenjave,…)
 • Mora imeti možnost zanesljivega in zaupanja vrednega hranjenja eRačuna.

Ponudniki informacijske podpore in e-izmenjave ponujajo širok nabor storitev, mobilnih ter drugih rešitev za izdajo, podpisovanje, kontrolo, vizualizacijo, prevzem, plačilo ter vodenje elektronskih računov. Važno je, da se vsak uporabnik zaveda možnosti proste izbire rešitev za podporo funkcij priprave, izdaje, distribucije, prevzema in uporabe eRačunov.

1. Podpora funkcijam izdaje eRačuna 

 • ERP rešitve
 • Specializirane rešitve in storitve
 • Brezplačne rešitve (obrazci za excel in word urejevalnike, mobilne rešitve,…)

2. Podpora funkcijam izmenjave, distribucije in formalne dostave eRačunov

 • Sistem eRačunov javne uprave (UJP)
 • Sistem eBančnih kanalov
 • Sistem e-izmenjave ZZInet

3. Podpora funkcijam prevzema in likvidacije eRačuna

 • ERP rešitve (podprti tipi dokumentov)
 • Specializirane rešitve in storitve
 • Dokumentni sistemi
 • Rešitve za fizične osebe – mobilnost

4. Podpora plačilu

 • E-banke
 • Mobilne plačilne storitve

Javna uprava (KUPEC in DOBAVITELJ) bo z 1.1.2015 prejemala izključno eRačune in s tem pripomogla k racionalizaciji dela javne uprave.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov za javni sektor oziroma proračunske uporabnike. Proračunski uporabniki lahko dostavljajo eRačunale prek UJP. UJP ima sklenjen dogovor z več ponudniki storitev izmenjave ter zagotovljeno vlaganje tudi prek lastnega portala kar poenostavi poslovanje tako velikih kot majhnih dobaviteljev.

ROSE – Readiness Of Slovenian E-Invoicing

Namen ukrepa ROSE “Readiness Of Slovenian E-Invoicing” je uveljavitev eRačuna v skladu z novo sprejetim evropskim standardom (EN 16931) o elektronskih računih do konca maja 2018 v javnem sektorju in gospodarstvu. 

Ukrep ROSE podpira in sofinancira Evropska komisija preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). CEF Telecom je ključni instrument EU za podporo čezmejnim stikom med javnimi upravami, podjetji in državljani, preko uporabe digitalne storitvene infrastrukture in širokopasovnih omrežij. Podprti ukrep bo prispeval k ustvarjanju evropskega ekosistema medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev, ki odlikujejo enotni digitalni trg ter podpiral nadaljnji razvoj sistema e-računov v Sloveniji in skrbel za njegovo uskladitev z zakonodajo Evropske unije s ciljem digitalizacije javnih naročil.

 

Izvajalci ukrepa ROSE

 

·         Uprava Republike Slovenije za javna plačila – UJP

·         Gospodarska zbornica Slovenije – GZS

·         Center za evropsko prihodnost – CEP

·         Moj denar IT d.o.o.

·         ZZI d.o.o.

 

Evropska direktiva 2014/55/EU

 

Evropska direktiva o prejemanju e-računov pri javnem naročanju (2014/55/EU) zavezuje zavezance za javno naročanje (proračunski uporabniki in drugi izvajalci javnih storitev, ki opravljajo dejavnosti na infrastrukturnem področju), da od 28. 11. 2018 sprejmejo e-račun, če je izdan v evropskem standardu.

 

Države EU in Evropska komisija so evropski standard za e-račune uvedle v odziv na raznolike formate e-računov, ki se uporabljajo v državah EU. Raznoliki formati so namreč privedli do nepotrebne zapletenosti in visokih stroškov za gospodarske subjekte in javne institucije in preprečevali, da bi elektronski računi tekoče krožili znotraj EU.

 

Uvedba enotnega evropskega standarda bo omogočila, da se bodo e-računi nemoteno izmenjevali znotraj EU kar bo prispevalo k širši uporabi e-računov in vplivalo na utrjevanje delovanja Enotnega digitalnega trga EU.

 

Tehnične rešitve

 

 • Vzpostavitev slovenskega registra prejemnikov e-računov, v katerem bodo evidentirani prejemniki e-računov ter način in pot prejema e-računov.
 • Sprejem novega nacionalnega standarda za e-račune eSLOG 2.0, ki bo usklajen z evropskimi standardi.
 • Nadgradnja vstopne točke za e-račune pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila za prejemnike, ki so proračunski uporabniki.
 • Vzpostavitev ekosistema za prejem e-računov za izvajalce javnih storitev, ki niso proračunski uporabniki.
 • Izgradnja platforme za prevajanje in prejem e-računov poslanih v evropskem standardu.

 

Pozitivni učinki

 

 • Racionalizacija in poenostavitve e-poslovanja v EU.
 • Avtomatizacija poslovanja z e-računi.
 • Zmanjševanje ogljičnega odtisa z brezpapirnim poslovanjem.
 • Povečevanje transparentnosti poslovanja in zmanjšanje tveganj za nepravilno porabo javnega denarja.
 • Odpiranje trgov javnih storitev v EU in večja konkurenčnost.
 • Cenejše in bolj kakovostne javne storitve za državljane Slovenije/EU.
 • Povezovanje institucij, državljanov in narodov Evrope zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja, blaginje, ustvarjanja delovnih mest in izboljšanja življenja.

E-računi predstavljajo jasen primer, kako digitalne inovacije prinašajo merljive koristi pri učinkovitosti in varčnosti za javno upravo, državljane in podjetja širom Evrope. Digitalne tehnologije spreminjajo naš svet. Čas je, da enotni evropski trg prilagodimo digitalni dobi.

  

Izobraževanja


Od septembra 2017 do maja 2018 bodo organizirana različna izobraževanja, usposabljanja in konference za vse deležnike z namenom seznanjanja glede uvedbe evropskega standarda ter izobraževanja in usposabljanja za uporabo tehničnih rešitev.  

 Več informacij: www.roseslovenia.eu