Slovenski eRačun

Člani Nacionalnega foruma za eRačun


  Podjetje / Organizacija
1. Abanka d.d.
2. Adacta d.o.o.
3. Aerodrom Portorož d.o.o.
4. AJPES
5. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
6. Arhiv RS
7. Avtenta d.o.o.
8. Abanka d.d.
9. Banka Koper
10. Bankart
11. BASS d.o.o.
12. BPlanet d.o.o.
13. BUY ITC d.o.o.
14. Cetis d.o.o.
15. Comtron d.o.o.
16. Crea d.o.o.
17. Datalab d.d.
18. Deželna banka Slovenije
19. Društvo Media.doc
20. DURS
21. DZS
22. Elektro Gorenjska
23. Fakulteta za organizacijske vede Kranj
24. Genis d.o.o.
25. Gorenjska banka d.d.
26. GS1 Slovenija
27. GZS - Združenje za informatiko in telekomunikacije
28. GZS - Zbornica računovodskih servisov
29. Hakl IT d.o.o.
30. Halcom d.d.
31. Hermes d.o.o.
32. Imagine d.o.o.
33. ITAD, Revizija in svetovanje d.o.o.
34. Ixtlan-team d.o.o.
35. Johnson & Johnson
36. KRO d.o.o.
37. Man Truce, Bus Slovenija d.o.o.
38. MAOP d.o.o.
39. Mercator d.d.
40. Mikrocop d.o.o.
41. Mikrografija d.o.o.
42. Ministrstvo za finance
43. Ministrstvo za izobraževanje znanost, kulturo in šport
44. Ministrstvo za notranje zadeve
45. Ministrstvo za zunanje zadeve
46. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
47. Niki d.o.o.
48. Nova Ljubljanska banka d.d.
49. Nova KBM
50. Občina Domžale
51. Obrtno združenje Slovenije
52.  Pia d.o.o.
53. Plinko Kostanjevec d.o.o.
54. Pošta Slovenije
55. RTV Slovenija
56. SETCCE
57. Simobil
58. Telekom Slovenije d.d.
59. Teletech d.o.o.
60. Tetrada d.o.o.
61. Uprava Republike Slovenije za javna plačila
62. URI Soča
63. Vzajemna
64. Zavrl & Zavrl d.o.o.
65. Združenje bank Slovenije
66. ZZI d.o.o.

 

ROSE – Readiness Of Slovenian E-Invoicing

Namen ukrepa ROSE “Readiness Of Slovenian E-Invoicing” je uveljavitev eRačuna v skladu z novo sprejetim evropskim standardom (EN 16931) o elektronskih računih do konca maja 2018 v javnem sektorju in gospodarstvu. 

Ukrep ROSE podpira in sofinancira Evropska komisija preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). CEF Telecom je ključni instrument EU za podporo čezmejnim stikom med javnimi upravami, podjetji in državljani, preko uporabe digitalne storitvene infrastrukture in širokopasovnih omrežij. Podprti ukrep bo prispeval k ustvarjanju evropskega ekosistema medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev, ki odlikujejo enotni digitalni trg ter podpiral nadaljnji razvoj sistema e-računov v Sloveniji in skrbel za njegovo uskladitev z zakonodajo Evropske unije s ciljem digitalizacije javnih naročil.

 

Izvajalci ukrepa ROSE

 

·         Uprava Republike Slovenije za javna plačila – UJP

·         Gospodarska zbornica Slovenije – GZS

·         Center za evropsko prihodnost – CEP

·         Moj denar IT d.o.o.

·         ZZI d.o.o.

 

Evropska direktiva 2014/55/EU

 

Evropska direktiva o prejemanju e-računov pri javnem naročanju (2014/55/EU) zavezuje zavezance za javno naročanje (proračunski uporabniki in drugi izvajalci javnih storitev, ki opravljajo dejavnosti na infrastrukturnem področju), da od 28. 11. 2018 sprejmejo e-račun, če je izdan v evropskem standardu.

 

Države EU in Evropska komisija so evropski standard za e-račune uvedle v odziv na raznolike formate e-računov, ki se uporabljajo v državah EU. Raznoliki formati so namreč privedli do nepotrebne zapletenosti in visokih stroškov za gospodarske subjekte in javne institucije in preprečevali, da bi elektronski računi tekoče krožili znotraj EU.

 

Uvedba enotnega evropskega standarda bo omogočila, da se bodo e-računi nemoteno izmenjevali znotraj EU kar bo prispevalo k širši uporabi e-računov in vplivalo na utrjevanje delovanja Enotnega digitalnega trga EU.

 

Tehnične rešitve

 

 • Vzpostavitev slovenskega registra prejemnikov e-računov, v katerem bodo evidentirani prejemniki e-računov ter način in pot prejema e-računov.
 • Sprejem novega nacionalnega standarda za e-račune eSLOG 2.0, ki bo usklajen z evropskimi standardi.
 • Nadgradnja vstopne točke za e-račune pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila za prejemnike, ki so proračunski uporabniki.
 • Vzpostavitev ekosistema za prejem e-računov za izvajalce javnih storitev, ki niso proračunski uporabniki.
 • Izgradnja platforme za prevajanje in prejem e-računov poslanih v evropskem standardu.

 

Pozitivni učinki

 

 • Racionalizacija in poenostavitve e-poslovanja v EU.
 • Avtomatizacija poslovanja z e-računi.
 • Zmanjševanje ogljičnega odtisa z brezpapirnim poslovanjem.
 • Povečevanje transparentnosti poslovanja in zmanjšanje tveganj za nepravilno porabo javnega denarja.
 • Odpiranje trgov javnih storitev v EU in večja konkurenčnost.
 • Cenejše in bolj kakovostne javne storitve za državljane Slovenije/EU.
 • Povezovanje institucij, državljanov in narodov Evrope zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja, blaginje, ustvarjanja delovnih mest in izboljšanja življenja.

E-računi predstavljajo jasen primer, kako digitalne inovacije prinašajo merljive koristi pri učinkovitosti in varčnosti za javno upravo, državljane in podjetja širom Evrope. Digitalne tehnologije spreminjajo naš svet. Čas je, da enotni evropski trg prilagodimo digitalni dobi.

  

Izobraževanja


Od septembra 2017 do maja 2018 bodo organizirana različna izobraževanja, usposabljanja in konference za vse deležnike z namenom seznanjanja glede uvedbe evropskega standarda ter izobraževanja in usposabljanja za uporabo tehničnih rešitev.  

 Več informacij: www.roseslovenia.eu