Slovenski eRačun

Novice


Arhiv: Projekt ROSE z novimi rešitvami za Slovenijo in Evropsko unijo pri izmenjavi e-računov pri javnem naročanju

 

 

Projekt “Readiness Of Slovenian E-Invoicing” (ROSE), ki ga s finančno podporo Evropske komisije izvajajo Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Gospodarska zbornica Slovenije, ZZI d.o.o., Mojdenar IT d.o.o. ter Center za evropsko prihodnost, tekom poletnih mesecev prehaja v analitično fazo oziroma fazo oblikovanja konceptualnih rešitev ob vzporednih naporih za boljšo ozaveščenosti in promocijo izmenjave e-računov v EU. O dosedanjih in prihodnjih dosežkih je tekla razprava na drugem sestanku usmerjevalnega odbora, ki ga je gostil Center za evropsko prihodnost dne 27. julija 2017. 

Ključni namen trenutnih prizadevanj konzorcija, ki s projektom naslavljajo evropsko direktivo o prejemanju elektronskih računov pri javnem naročanju (2014/55/EU), je vzpostaviti podporno tehnološko okolje za nadgradnjo sistema za proračunske porabnike in vzpostavitev sistem za ostale zavezance, vpisane v nastajajoč Register prejemnikov eRačunov, ki bo omogočal prejem in prevzem eRačunov v skladu z evropskimi standardi o eRačunih. 

Register prejemnikov eRačunov, ki ga bo vzpostavila Gospodarska zbornica Slovenije, sledi zahtevam evropske direktive, da tudi izvajalci javnih storitev, ki niso proračunski porabniki, v svoje poslovanje uvedejo e-račune. Med tovrstnimi izvajalci so v Sloveniji prisotna predvsem lokalna komunalna podjetja in drugi izvajalci javnih storitev. Prav tem bodo namenjena tudi usposabljanja, ki bodo pripomogla k razumevanju standardizacije e-računov v Evropski uniji in Sloveniji. Države EU in Evropska komisija so namreč evropski standard za e-račune uvedle zaradi raznolikih formatov e-računov, ki se uporabljajo v državah EU. Raznolikost namreč vodi v nepotrebno zapletenost in visoke stroške za gospodarske subjekte in javne institucije in preprečuje, da bi elektronski računi tekoče krožili znotraj EU oziroma omejuje učinkovito delovanje Enotnega digitalnega trga EU.

Tehnična rešitev, ki bo izdelana tekom projekta ROSE, bo zajemala nacionalno specifični standard za elektronske račune eSLOG 2.0, ki bo usklajen z evropskimi standardi, platformo za prevajanje in prejem eRačunov, poslanih v enem od standardov, veljavnih v Evropski uniji, register prejemnikov eRačunov ter nadgradnjo vstopne točke za prejemnike eRačunov pri Upravi RS za javna plačila.

Nacionalna konferenca, namenjena boljši seznanjenosti izvajalcev javnih storitev glede prejemanja e-računov in predstavitvi prvih rezultatov projekta bo organizirana 25. septembra 2017 v Ljubljani.

Fotogalerija

 

ROSE – Readiness Of Slovenian E-Invoicing

Namen ukrepa ROSE “Readiness Of Slovenian E-Invoicing” je uveljavitev eRačuna v skladu z novo sprejetim evropskim standardom (EN 16931) o elektronskih računih do konca maja 2018 v javnem sektorju in gospodarstvu. 

Ukrep ROSE podpira in sofinancira Evropska komisija preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). CEF Telecom je ključni instrument EU za podporo čezmejnim stikom med javnimi upravami, podjetji in državljani, preko uporabe digitalne storitvene infrastrukture in širokopasovnih omrežij. Podprti ukrep bo prispeval k ustvarjanju evropskega ekosistema medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev, ki odlikujejo enotni digitalni trg ter podpiral nadaljnji razvoj sistema e-računov v Sloveniji in skrbel za njegovo uskladitev z zakonodajo Evropske unije s ciljem digitalizacije javnih naročil.

 

Izvajalci ukrepa ROSE

 

·         Uprava Republike Slovenije za javna plačila – UJP

·         Gospodarska zbornica Slovenije – GZS

·         Center za evropsko prihodnost – CEP

·         Moj denar IT d.o.o.

·         ZZI d.o.o.

 

Evropska direktiva 2014/55/EU

 

Evropska direktiva o prejemanju e-računov pri javnem naročanju (2014/55/EU) zavezuje zavezance za javno naročanje (proračunski uporabniki in drugi izvajalci javnih storitev, ki opravljajo dejavnosti na infrastrukturnem področju), da od 28. 11. 2018 sprejmejo e-račun, če je izdan v evropskem standardu.

 

Države EU in Evropska komisija so evropski standard za e-račune uvedle v odziv na raznolike formate e-računov, ki se uporabljajo v državah EU. Raznoliki formati so namreč privedli do nepotrebne zapletenosti in visokih stroškov za gospodarske subjekte in javne institucije in preprečevali, da bi elektronski računi tekoče krožili znotraj EU.

 

Uvedba enotnega evropskega standarda bo omogočila, da se bodo e-računi nemoteno izmenjevali znotraj EU kar bo prispevalo k širši uporabi e-računov in vplivalo na utrjevanje delovanja Enotnega digitalnega trga EU.

 

Tehnične rešitve

 

 • Vzpostavitev slovenskega registra prejemnikov e-računov, v katerem bodo evidentirani prejemniki e-računov ter način in pot prejema e-računov.
 • Sprejem novega nacionalnega standarda za e-račune eSLOG 2.0, ki bo usklajen z evropskimi standardi.
 • Nadgradnja vstopne točke za e-račune pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila za prejemnike, ki so proračunski uporabniki.
 • Vzpostavitev ekosistema za prejem e-računov za izvajalce javnih storitev, ki niso proračunski uporabniki.
 • Izgradnja platforme za prevajanje in prejem e-računov poslanih v evropskem standardu.

 

Pozitivni učinki

 

 • Racionalizacija in poenostavitve e-poslovanja v EU.
 • Avtomatizacija poslovanja z e-računi.
 • Zmanjševanje ogljičnega odtisa z brezpapirnim poslovanjem.
 • Povečevanje transparentnosti poslovanja in zmanjšanje tveganj za nepravilno porabo javnega denarja.
 • Odpiranje trgov javnih storitev v EU in večja konkurenčnost.
 • Cenejše in bolj kakovostne javne storitve za državljane Slovenije/EU.
 • Povezovanje institucij, državljanov in narodov Evrope zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja, blaginje, ustvarjanja delovnih mest in izboljšanja življenja.

E-računi predstavljajo jasen primer, kako digitalne inovacije prinašajo merljive koristi pri učinkovitosti in varčnosti za javno upravo, državljane in podjetja širom Evrope. Digitalne tehnologije spreminjajo naš svet. Čas je, da enotni evropski trg prilagodimo digitalni dobi.

  

Izobraževanja


Od septembra 2017 do maja 2018 bodo organizirana različna izobraževanja, usposabljanja in konference za vse deležnike z namenom seznanjanja glede uvedbe evropskega standarda ter izobraževanja in usposabljanja za uporabo tehničnih rešitev.  

 Več informacij: www.roseslovenia.eu