Nacionalni forum za eRačun


Gospodarska zbornica Slovenije ter Uprava Republike Slovenije za javna plačila sta maja 2012 ustanovila Nacionalni forum za eRačun, ki sodeluje tudi v Evropskem forumu za eRačun.

Nacionalni forum je posvetovalno telo na nacionalni ravni. V njem sodelujejo predstavniki podjetij ponudnikov ePoslovanja, podjetij uporabnikov eRačunov, ponudnikov plačilnih storitev, procesorjev, predstavniki javnega sektorja in gospodarstva.

 

 

Nacionalni forum za eRačun je pripravil odgovore na pogosto zastavljena vprašanja, ki jih najdete tukaj>>>

Zakaj eRačun?

Kako do eRačuna?

Zakonodaja

Elektronski račun je ceneje izdati, distribuirati ter enostavneje nadzirati njegovo pravilnost. Prevzem je lahko avtomatski, dostava pa na več naslovov v poljubni obliki in v različnih medijih.

Ponudniki informacijske podpore in e-izmenjave ponujajo širok nabor storitev, mobilnih ter drugih rešitev za izdajo, podpisovanje, kontrolo, vizualizacijo, prevzem, plačilo in vodenje elektronskih računov. 

Poslovanje z eRačuni urejajo: ZEPEP, ZVDAGA in ZDDV. Pri izmenjavi eRačunov s proračunskimi uporabniki pa je treba upoštevati tudi ZOPSPU, ZOPSPU-A in pravilnik o standardih in pogojih izmenjave eRačunov prek enotne vstopne in izstopne točke pri UJP.